Dobrodošli! Možete se prijaviti ili registrovati. Zaboravili ste lozinku?

IZJAVA-JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA


Podaci o Prodavcu:


„Ready Group“ d.o.o.
18 000 Niš
Ul.Ljube Didića 51
PIB 100232082
MB 17282107
e-mail: eprodaja@ready.rs
Kontakt osoba: Katarina Mitić

telefon 062/775-249

IZJAVA-JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA


Obaveštavam Vas da želim da raskinem ugovor o kupovini robe, po porudžbenici broj _______________ od ___________godine, koja mi je isporučena _____________godine, odnosno trebalo bi da bude isporučena ____________ godine.

Ugovor o kupovini robe po porudžbenici broj ____________ želim da raskinem zbog:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ .

Navođenje razloga za jednostarni raskid ugovora je opciono.

Upoznat sam sa svojom zakonskom obavezom da pri kupovini i zaključivanju ugovora izvan poslovnih prostorija ja kao Kupac-potrošač sam dužan da Prodavcu nadoknadim neposredne troškove vraćanja robe na adresu Prodavca.

Ime i prezime Kupca: _________________
Svojeručni potpis: __________________
Adresa Kupca: ______________________________________Grad:___________________ .
Broj fiksnog i mobilnog telefona Kupca: _____________________
E-mail Kupca: ____________________
Datum: ______________


Napomena:

Na osnovu Zakona o zaštiti potrošača Kupac-potrošač može u roku od 14 dana od dana zaključenja ugovora na daljinu ili ugovora koji se zaključuje izvan poslovnih prostorija da bez navođenja razloga jednostrano raskine ugovor.
Jednostranim raskidom ugovora iz stava 1. ovog člana potrošač se oslobađa svih ugovornih obaveza, osim neposrednih troškova vraćanja robe trgovcu.

Izjava o jednostranom raskidu ugovora na daljinu koji se zaključuju izvan poslovnih prostorija se može poslati elektronskom poštom ili preporučeno na adresu Prodavca.

Dostava 320 rsd